Kontakt

Göteborgs FöreningsCenter            Mötesplats Göteborg
Mellangatan 1                                    Södra Allégatan 1B
413 01 Göteborg                                413 01 Göteborg
Tel: 031-13 13 96                              Tel: 031-13 00 33
E-post: info@gfc.se                            E-post: motesplatsen@gfc.s

Göteborgs föreningscenter

Agneta Rapp

Verksamhetschef

E-post: agneta@gfc.se

Gunnel

Ekonomiadministration

E-post: gunnel@gfc.se

Tel: 031-13 13 96 - 0733-25 90 96

Tel:

Josefina Feurst

Tel: 0706-070266

Projektkoordinator Lighthouse

Kontaktpersonsverksamheten

Linda Ohlsson

Utvecklingsledare

E-post: linda@gfc.se

Tel: 0722-05 52 00

Suzanne Selin

Kontaktpersonsverksamhet

E-post: suzanne@gfc.se

Tel: 0705-889096

Styrelse

Dario Espiga

Ordförande

Tel: 0730-05 41 13

Pia Svanqvist

Ledamot

Tel: 0768-081396

Ewy Stenström

Ledamot

E-post:

Tel: 0707-87 36 25

Helena Johansson

Ledamot

Tel:

Gunnar Bärnarp

Ledamot

Tel:

Mena Elfarouqi

E-post:

Valberedning

Tel:

Erling Zetterman

Kassör

Tel:

Anne Marie Blom

Ledamot

Tel:

Göran Bengtsson

Ledamot

Tel: 031-51 46 55 0737-35 51 54

Lars Rönnmark

Ledamot

Tel: 031-48 9995 0707 26 67 76

Sammankallande i valberedningen - Michelle Appelgate Andréasson

Valberedning

Tel: 0707-27 86 19

Madeleine Almeida

E-post:

Valberedning

Tel:

Aktuellt

Projekt Lighthouse i full gång!

 

Är du intresserad av andra kulturer och människor?
Vill du utveckla din fritid, skapa och ha roligt?

 

Lighthouse Sommarprogram!

 

19/ 6 Workshop-Serieteckning

26/ 6 Workshop- Mosaik

3/ 7   Workshop- Mosaik

5/ 7   Sabina Ddumba- Liseberg

10/ 7 Skapande verkstad

12/ 7 Workshop- Hiphop

 

För mer information titta under fliken Lighthouse i menyn

 

Avslutade workshops och kurser.

Keramik 
7 tillf.
Silversmide
7 tillf.
Silversmide
7 tillf.
Hip hop workshop

 

Alla kurser är kostnadsfria.

För mer information och anmälan
lighthouse@gfc.se

 

KUNIS

Kunskapsutveckling

i samverkan 

Gå in på sidan www.kunis.se och

ta del av Projektet KUNiS
Kunskapsutveckling i samverkan
som drivs av GFC, i samverkan
med organisationer inom den
sociala ekonomin i Göteborgs-
regionen och Institutionen för
socialt arbete i Göteborg. 

 

Vi vill ta fram en modell där
deltagare i berörda organisationer
inom den sociala ekonomin,
socionomstuderande och lärare
tillsammans medverkar
till att hitta former för
kunskapsutbyte i lämpliga
kursmoment i socionom-
utbildningen.

Forum för samverkan

Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer, läs mer om förändringarna kring Idékom

Gå in och läs här: