Mötesplats Göteborg

En mötesplats för social ekonomi

I Göteborg finns idag ett brett utbud av organisationer som på olika sätt arbetar för att skapa opinion, stöd, arbete, sysselsättning och gemenskap åt människor. Många gånger sker ett dubbelarbete då man på olika håll utvecklar tankegångar och projekt som liknar varandra. För att undvika detta, men också för att skapa ett gemensamt forum för att ta vara på kunskaper från redan genomförda verksamheter, vill vi samla den erfarenheten i en gemensam kunskapsbank och göra den tillgänglig för alla på Mötesplats social ekonomi.

I den gemensamma mötesplatsen skall du kunna hitta:

en bank där kunskap om föreningar, projekt, utbildningar osv. kan förmedlas

en rekryteringsbas för människor som vill ingå i kooperativa verksamheter eller starta något eget

försäljning och marknadsföring av kooperativ, föreningars varor och tjänster

arbetsträningstillfällen

information till social ekonomi, allmänheten, offentlig sektor och näringslivet

bank av arbetsgivare som bidrar med arbetsträningsplatser alternativt arbete i förlängningen

förmedling av frivilliga till organisationer, föreningar och kommunen

hjälp att söka ekonomiskt stöd i olika former

Utställningar

Kafé

Projektrum

TV-studio

Aktuellt

Projekt Lighthouse i full gång!

 

Är du intresserad av andra kulturer och människor?
Vill du utveckla din fritid, skapa och ha roligt?

 

Lighthouse Sommarprogram!

 

19/ 6 Workshop-Serieteckning

26/ 6 Workshop- Mosaik

3/ 7   Workshop- Mosaik

5/ 7   Sabina Ddumba- Liseberg

10/ 7 Skapande verkstad

12/ 7 Workshop- Hiphop

 

För mer information titta under fliken Lighthouse i menyn

 

Avslutade workshops och kurser.

Keramik 
7 tillf.
Silversmide
7 tillf.
Silversmide
7 tillf.
Hip hop workshop

 

Alla kurser är kostnadsfria.

För mer information och anmälan
lighthouse@gfc.se

 

KUNIS

Kunskapsutveckling

i samverkan 

Gå in på sidan www.kunis.se och

ta del av Projektet KUNiS
Kunskapsutveckling i samverkan
som drivs av GFC, i samverkan
med organisationer inom den
sociala ekonomin i Göteborgs-
regionen och Institutionen för
socialt arbete i Göteborg. 

Vi vill ta fram en modell där
deltagare i berörda organisationer
inom den sociala ekonomin,
socionomstuderande och lärare
tillsammans medverkar
till att hitta former för
kunskapsutbyte i lämpliga
kursmoment i socionom-
utbildningen.
 

Forum för samverkan

Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer, läs mer om förändringarna kring Idékom

Gå in och läs här: