Service

GFC erbjuder sina medlemmar:

En mötesplats för samverkan och erfarenhetsutbyte med andra föreningar

Stöd till den egna föreningens utveckling av verksamheten, stöd i ekonomifrågor, administration och styrelsearbete

Information och hjälp vid bidragsansökningar och var föreningen kan söka ekonomiskt stöd

Utbildningar och föreläsningar i egen regi och i samverkan med kommuner, universitet och högskolor

Nätverksträffar i olika konstellationer

En prisvärd föreningsförsäkring

Arrangemang på Internationella frivilligdagen 5/12

En möjlighet att göra och sända egna TV program på Öppna Kanalen

Här kan du hitta länkar till olika stödfunktioner
 
Social resursförvaltning Stöd till frivilligorganisationer

Aktuellt

Projekt Lighthouse i full gång!

Är du intresserad av andra kulturer och människor?
Vill du utveckla din fritid, skapa och ha roligt?

Håll ett öga efter våra spännade kurser och föreläsningar.
Vi lägger löpande upp information om nya arrangemang.

Pågående
Jamaicansk dancehall
Öppna dansklasser

Måndagar 17.00- 18.00
Södra Allégatan 1b

Avslutade

Keramik 
7 tillf.
Silversmide
7 tillf.
Silversmide
7 tillf.
Hip hop workshop

Alla kurser är kostnadsfria

För mer information och anmälan
lighthouse@gfc.se

KUNIS

Kunskapsutveckling

i samverkan 

Gå in på sidan www.kunis.se och

ta del av Projektet KUNiS
Kunskapsutveckling i samverkan
som drivs av GFC, i samverkan
med organisationer inom den
sociala ekonomin i Göteborgs-
regionen och Institutionen för
socialt arbete i Göteborg. 

Vi vill ta fram en modell där
deltagare i berörda organisationer
inom den sociala ekonomin,
socionomstuderande och lärare
tillsammans medverkar
till att hitta former för
kunskapsutbyte i lämpliga
kursmoment i socionom-
utbildningen.
 

Forum för samverkan

Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer, läs mer om förändringarna kring Idékom

Gå in och läs här: